De instap. Kennismaking met mediumschap

In de In-Stap leggen we de basis. De basis voor het vak mediumschap, de basis van begrippen en wetten, maar vooral de basis in jouw Zelf. Na deze In-Stap heb je in jezelf een werkelijk zelf-vertrouwen als basis ontwikkeld, waar je gevoeligheden en begaafdheden zich in alle ontspanning en vreugde kunnen openen.. Je leert in deze In-Stap mediteren, visualiseren, gronden, leegmaken, afstemmen en vooral bewustworden. Dit helpt je om je werkelijke zelf, je ziel, jezelf in essentie te ervaren. Van daaruit wordt een spirituele basis gelegd om te groeien. Persoonlijk, maar vooral spiritueel. En ook al weet je nu nog niet hoe dit zal zijn en hoe dit zal voelen. Onbewust of bewust, intuïtief en vanuit de kracht en het licht van je ziel heb je gekozen voor deze stap. Een stap in de groei van je spirituele bewustzijn. Een stap naar een dieper en wezenlijk vertrouwen. Een stap naar een wereld waarin jij als lichtwerker – of drager, een licht mag zijn. Een licht in de wereld die net als jou verandert en transformeert.

Deze In-Stap bestaat uit drie delen. In het eerste deel leer je dat alles, maar dan ook alles energie is. Je leert dat vooral door te voelen en ervaren ín jezelf. In je gedachten en overtuigingen. In je voelen en emoties. In je verbeelding, je woorden en taalgebruik.

Je leert in dit eerste deel mediteren. Je leert het niet alleen als techniek. Vooral door meditatie te beoefenen leer je jezelf leegmaken, afstemmen, openen voor de ingevingen en veranderingen die door Gene Zijde worden ingegeven. Naast mediteren, zul je ook middels visualisaties ont-dekken wie je niet echt bent, en zul je ervaren wie je wérkelijk bent. Je leert voelen. Voelen met een hoofdletter V.

Ook gronden, laten en loslaten komen aan de orde. Want hoe hou jij je zelf staande en levend in een wereld die omringt is met chaos, verplichtingen, programma’s en verwachtingen? Die wereld waarin jij staat als gevoels-mens, met al je zintuigen aan op haar hoogste intensiviteitskracht. Hoe sta jij in die wereld; hoe ga je hiermee om? Er is veel ruimte om jouw eigen weg hierin te vinden, ervaren en bevragen.

In alles word je je vooral bewust, waar nog zoveel onbewust is. Bewustwording is het sleutelwoord. Niet alleen van dit eerste deel en de In-Stap, maar van de hele opleiding en de leerschool van de Ziel waar wij nu mee te maken hebben. Dat besef van bewustwording wordt verankerd in jezelf in de In-Stap.

In het tweede deel van de In-Stap leer je onderscheid maken tussen je ego en je ziel. Je leert jezelf ontrafelen, zodat je steeds dichter bij je werkelijke kern komt. Jouw essentie. Door de ontmoeting van je Innerlijk kind en het losmaken met je ouders en waar zij voor staan, kom je in een proces van verbinding met wie je bent en loslaten en laten wie je niet bent. Dit kan een intens proces zijn waar je oude, hele oude, stukken kunt tegenkomen. Het is de pijn die nodig is om geboren te worden. En dit proces gebeurt in die diepte, intensiteit en openheid die past bij jouw proces van dit moment.

In alles mag je ervaren dat je hierin niet alleen bent, niet alleen omdat wij je als begeleiders daarin meenemen en beschikbaar zijn waar je dat nodig hebt. Maar vooral omdat jouw leerschool van de ziel begeleid wordt door jouw begeleider uit Gene Zijde.

Het derde deel van de In-Stap is de verdieping van jouw spirituele groei en openheid. Je ontmoet en verbind je met jouw begeleider en ervaart middels visualisaties een verdieping in jouw spirituele proces.

Je maakt kennis met het vak mediumschap in haar disciplines zoals healing, symboliek en contact met je begeleider. In alles is de In-Stap gericht op het afstemmen op jezelf. Op het aanwezig zijn in de stilte in jezelf, zodat in jou de gevoeligheden, inzichten en transformerende processen worden waargenomen en verdiept.

Praktische informatie

Twee keer per jaar start er een nieuwe groep In-stap opleiding mediumschap. Rond januari en na de grote schoolvakantie rond september.

De volgende In-Stap opleiding mediumschap begint op 10 januari 2024. Dit is op de woensdagen. Elke lesdag is van half 10 tot 2 uur en doorgaans om de 2 weken, met uitzondering van de schoolvakanties.

De locatie van de opleiding is in Drachten, aan de Splitting 7. In Friesland.

De kosten voor de In-Stap zijn 975,-

Voorafgaand de inschrijving van de opleiding is het mogelijk deel te nemen aan een introductieworkshop zodat je een indruk kan krijgen van de sfeer, een lesdag en de docenten. En je ontmoet gelijkgestemden, zodat je kan proeven of de opleiding aansluit bij jou ontwikkeling op je zielepad.

Daarna vind er ook nog een intake-moment plaats waar er alle ruimte is om vragen te stellen en goed aan te sluiten op de verwachtingen van de opleiding. Het is geen intake om te kijken of je wel of geen medium bent.

Plan hieronder een gratis inzichtsessie en stel al je vragen.