Over Mij

“There’s a crack in everything. That’s where the light comes in.”

– Leonard Cohen

Een verlangen naar Thuis
Met een enorme antenne voor het verdriet en de pijn van anderen, ontwikkelde ik een intens gevoel voor het begrijpen van hun emoties. Het gevoel van niet thuis zijn in deze wereld, het stille hunkeren naar een dieper Thuis, onbeschrijflijk in aardse woorden en gevoelens. Dit onbewuste verlangen naar Thuis zorgde voor spirituele groei in horten en stoten, gepaard met pijn en prachtige, hemelse ervaringen. Het leidde tot een steeds dieper besef van de werkelijke werkelijkheid.

Intense empathie en herkenning van pijn maken van Anna een echte persoonlijke therapeut die werkelijk afstemt op jou.

De zwaarte van de wereld
De herinnering aan lichtheid kwam pas weer naar boven nadat de nodige zwaarte mijn leven was gepasseerd. Als kind was ik bang voor het donker en de aanwezigheid bij mijn bed. Ik werd niet gezien omdat ik te dromerig was. De hardheid en het geweld waren moeilijk te verdragen voor een gevoelige ziel zoals ik. Mijn extreme aanpassingsvermogen en empathie zorgden ervoor dat ik geen ‘ik’ meer was, maar altijd gericht op het er zijn en voelen voor de ander. Tijdens mijn studententijd werd ik slechts een schim, gevangen in het duister. Na het verlies van mijn eerste zwangerschap raakte ik alles kwijt: verlies, vervreemding, donkerte en geplaag van gene zijde beheersten mijn leven. Ik voelde me niet meer hier, niet meer op aarde.

(On)geluk

Toen mijn spirituele begeleider mij waarschuwde voor een auto-ongeluk, en dit ook gebeurde, realiseerde ik me in het ziekenhuis de noodzaak om aan mezelf te werken. Een proces van innerlijk werk begon in therapie, gevolgd door een opleiding hypnotherapie. Hierin ervaarde ik de helende kracht van ons onbewuste en ons hogere zelf. Langzaam kwam de verbinding met mezelf weer tot stand.

Burn-out

In mijn dertiger jaren kreeg ik mijn derde burn-out en werd wederom in een spiraal van herstel en heling gebracht. Ik kreeg inzicht in de destructieve relaties in mijn leven en het misbruik van mijn liefdesenergie en naïviteit. Hiermee groeide mijn vertrouwen in mijn kracht. Als ik als pure ziel deze zwaarte kon verdragen, moest het licht in mij wel heel groot zijn.

Haar diepe, persoonlijke ervaringen maken van Anna een betrouwbare gids die niet bang is in het donker.

Spirituele opleidingen
Bij Gaia College Nederland ontwikkelde ik erkenning en vertrouwen in mijn gevoeligheid door een opleiding mediumschap. Deze gevoeligheid was niet alleen echt, maar ook goed. Opleidingen tot zielsprogressietherapeut (Life Between Lives) en Luisterkind (afstemmen op de energie van de ander) hielpen me mijn gevoeligheid verder te erkennen en te verwerkelijken. Ze maakten me vertrouwd met ervaringen en zielsherinneringen en de taal van de ziel. Ik zag hoe diepgaand transformaties kunnen zijn door het werken met de spirituele wereld.

Opgegroeid in een theologengezin waar geloof op een unieke manier werd geleerd, ben ook ik theologie gaan studeren. Mijn honger naar existentiële, ethische en spirituele zaken leidde me naar een wetenschappelijke benadering die tegenover mijn diepe gevoelsbeleving stond. Dit was anders dan wat ik van thuis had meegekregen.

Anna heeft gedegen opleidingen genoten en dit maakt haar benadering gestructureerd en gedegen. Dit toont een goed onderbouwde expertise.

Het licht in ons her-inneren
Alle opleidingen en het lesgeven in mediumschap, evenals het leven zelf, zijn een spirituele scholing. Een lering waarin wij terug mogen keren naar de Schepper of Bron, als alomvattend, absorberend Licht, nu op eigen kracht. Als mens met een ego, die steeds opener en bewuster dit proces ziet en aangaat. Terugkeren bij de Schepper zal nu nog sterker zijn omdat het op eigen kracht gebeurt.

Een schakel zijn in dit proces van mens-zijn, is een schakel in ons aller bewustzijn. Wat ik doe voor mezelf, doe ik voor de mensheid. Wat jij doet voor jezelf, doe je voor ons allen. Dit proces speelt zich af temidden van crises, wereldwijd en thuis. Allemaal op weg naar het her-inneren van het Licht in ons.

Anna wens in jou het medium te openen en een werkelijk diep zelfvertrouwen te ervaren, zodat jij leeft vanuit je ziel en de aarde lichter en liefdevoller maakt; zoals ze bedoeld is te zijn.”

Een werkelijk zelfvertrouwen
Werkelijk zelfvertrouwen, het vertrouwen op je eigen essentie, zorgt voor pure mensen. Verbinden met je ziel en je werkelijke zijn, ontwikkelt mediums die vanuit het licht in hun wezen de aarde heler maken. Of dat nu via het contact met overleden dierbaren is, via aanraking of via intuïtieve kennis van planten of dieren. In jou huist dit Lichtwezen… en dit zien wakker worden en helpen verwerkelijken is wat mij drijft. Het tilt ons op naar een hoger plan van goddelijke aanwezigheid.

De liefdevolle moeder
Hunkerend naar mijn kinderen, heb ik een tijd op ze moeten wachten om ze nu als moeder in mijn midden te mogen hebben. Het proces van moederschap, de stille kinderwens, de bewuste zwangerschap, de transformatie van de bevalling en de opvoeding van een puur wezen in een harde wereld, dringt door in mijn lesgeven. In liefdevolle zachtheid wil ik dat jij, als puur wezen, ontluikt en stevig staat in deze aardse wereld. Zodat jij met jouw kinderen (dieren, tuin, passie) leeft vanuit de verbinding met je ziel. Vanuit wie je werkelijk bent.

Naast zachtheid en liefde, zit er ook een intense doorzetter in mij. Ik geef niet op voordat ik mijn doel bereikt heb. Dit gebeurt altijd in alle vrijheid, want die heb je. Als mijn gevoel klopt, ken ik de koers en heb ik een intense focus. Een focus die ons doet oprichten en optillen. Juist omdat ik de zwaarte ken, begrijp ik de lichtheid. (En ja, ik word ook af en toe afgeleid.)

Een spiritueel stappenplan, kan dat?
Om spiritueel te ontwikkelen en te ontwaken, om een stevige en werkelijke basis in je zijn te ervaren, om dat lichtende medium te zijn dat je naasten en daarmee de wereld om je heen heler maakt, is er een stappenplan. Een opleiding mediumschap in vier niveaus waarin je kan instappen, ongeacht waar je je bevindt in je proces van zwaarte of lichtheid. Een opleiding die je dichter bij jezelf brengt, zodat jij moeiteloos dat lichtende medium bent. In alles is het niet ik, maar Gene Zijde, de Schepper, de spirituele wereld die dit alles initieert, begeleidt en vormt. Stap voor stap wordt het licht, nu nog verpakt in duisternis, uitgepakt voor wie ervoor open staat.

Over Nefesh College

Nefesh College is de plek waar er alle aandacht is voor jou. Voor jouw persoonlijke proces. Voor wie je werkelijk bent. En natuurlijk ook voor jouw spirituele proces. Ik zie jou graag groeien en ontwikkelen, zodat jij voor jezelf kunt zijn waarvoor je hier op aarde bent gekomen.

Ik help je daarbij graag met mijn rust, geduld en oplettendheid. Nieuwsgierig naar wat jij aan talenten in huis hebt en hoe jij jouw leven en het leven om je heen Lichter kan maken.

Naast docent mediumschap werk ik ook mijn praktijk voor zielsverbinding. Ook daar ben ik op zoek naar wie jij in essentie bent. Zodat jij kan gaan leven vanuit jouw ziel, je Nefesh.

Voorheen Gaia College in Harlingen

Nefesh College is een voortzetting van de opleiding tot allround medium van Gaia College. De opleiding van Linda Bolman. De inhoud en de opzet van de lessen zijn daarmee ook hetzelfde. Alleen de locatie en de juf is veranderd. 

Mocht je al eerder lessen bij Gaia hebben gevolgd en wil je bijvoorbeeld weten of je kunt instromen, stuur dan even een berichtje.